Informace pro pořadatele:

V případě že máte zájem pozvat nás na vystoupení, tak stačí se domluvit telefonicky na čísle +420 774 929 520 nebo na emailu info@cimballica.com nebo prechtl.filip@seznam.cz. Uzavřením smlouvy ať už písemné nebo ústní se pořadatel zavazuje k souhlasu s našimi požadavky uvedenými zde níže. Volný termín je možné zjistit z našeho rozpisu akcí, tento rozpis je pravidelně aktualizován. Pro vystoupení požadujeme zajistit následující:

  • kryté pódium (pro venkovní akce) s pevnou bezprašnou podlahou minimálně 3×6 m
  • zabezpečené parkování pro 2 vozidla
  • stůl a židle pro 6 členů kapely buď na pódiu nebo v jeho těsné blízkosti ( + občerstvení)

Můžeme hrát buď akusticky v menších prostorách a nebo máme svého zvukaře. Jeho ceník je zvlášť. K tomu je potřeba kvalitní přívod 220V nebo 380V (zásuvka 16 nebo 32A) do 10m od podia

Plakáty (pro veřejné akce):

Výrobu plakátů si může zajistit pořadatel sám, naše logo a fotky najdete na zdejšich stránkách ke stažení pro grafický návrh plakátu. Reklamu na vystoupení kapely CIMBALLICA si zařídí kompletně pořadatel.

Ke stažení:

Cena produkce:

Cena je stanovena na základě dohody pořadatele s umělcem a skládá se z ceny za samotné vystoupení + ceny za dopravu podle ujetých kilometrů. Počítá se vždy cena za cestu tam i zpět.

Cena vstupného (pro veřejné akce):

Cenu vstupného na akci určuje výhradně pořadatel. Pořadatelem určená cena vstupného nijak neovlivňuje dohodnutou cenu produkce.

Pořadatelská služba:

Pořadatel je POVINEN zajistit kvalitní pořadatelské služby zejména z důvodů zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku v místě konání akce a zodpovídá za případné neukázněné chování návštěvníků, především pak zamezením jejich možného vniku na pódium nebo případného poškození nástrojů a techniky kapely. V případě že k takové škodě dojde, tak tuto škodu kapele uhradí pořadatel akce v plném rozsahu.

Zrušení smluvené akce:

  • Akci lze zrušit nejpozději 30 dnů před smluveným termínem – ZDARMA
  • V kratším termínu činí poplatek za zrušení akce 50% z ceny.
  • V případě zrušení akce v den jejího konání, je hrazena celá částka.
  • Pokud k tomuto dojde až na místě konání, tak pořadatel uhradí kapele rovněž cestovní náklady.
  • V případě zrušení akce ze strany pořadatele záloha propadá.