Cimballica - Filip Prechtl

Filip Prechtl - housle

V dětství navštěvoval ZUŠ v Kyjově. Přípravu na konzervatoř měl na ZUŠ Brno Vranovská u p. učitele Klimeše. Od roku 2000 navštěvoval konzervatoř v Brně ve třídě Jiřího Novotného, kterou úspěšně zakončil v roce 2006 absolutoriem. Ve stejném roce byl přijat na Janáčkovu akademii muzických umění do třídy Pavla Wallingera. V roce 2011 na této škole získal titul MgA. Kromě koncertní činosti působí, jako soukromý lektor ve hře na housle a violu.

 

 

Linda Finsterlová - housle

Cimballica - Jaroslav Vlasák

Jaroslav Vlasák - viola

Studoval konzervatoř v Brně, v současné době je stále studentem ( obor Informační systémy, VUT ).

  

Cimballica - Alena Tokarová

Alena Tokarová - violoncello

Své první hudební vzdělání získala na ZUŠ v Broumově, kde se začala učit zpěvu. V osmi letech se začala učit hře na violoncello u paní učitelky Anny Vrbové na ZUŠ v Novém Městě nad Metují. Vedle hry na violoncello navštěvovala i hodiny sólového a sborového zpěvu. V roce 2002 úspěšně vykonala talentové zkoušky ve hře na violoncello na Konzervatoři P. J. Vejvanovského Kroměříž. Studovala u MgA. Rudolfa Mrazíka. V roce 2008 se stala absolventkou této školy. Od roku 2008 studuje Janáčkovu akademii muzických umění v Brně, pod vedením Jozefa Podhoranského. V roce 2011 zde obdržela bakalářský titul a v současné době studuje poslední ročník magisterského studia.

Cimballica - Barbora Jagošová

Barbora Jagošová - cimbál

Hře na cimbál se začala učit v 12 letech na ZUŠ ve Veselí nad Moravou u paní učitelky Magdaleny Múčkové. Nyní navštěvuje 3. ročník konzervatoře v Brně, ve třídě Dalibora Štrunce. Získala 2. cenu v celostátním kole soutěže ZUŠ v Kyjově.

 


 

Cimballica - Miroslav Tomeček

Miroslav Tomeček - kontrabasS hudbou začal na ZUŠ Veselí nad Moravou, kde hrál 6 let na housle. Kontrabas začal studovat až na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži u profesora Miloslava Gajdoše, následně pak JAMU v Brně u profesora Miloslava Jelínka, kde získal titul magistra. Nyní pracuje jako kontrabasista Moravské filharmonie Olomouc a hraje v několika cimbálových muzikách.