Cimballica - Filip Prechtl

Filip Prechtl – housle

V dětství navštěvoval ZUŠ v Kyjově. Od roku 2000 navštěvoval konzervatoř v Brně ve třídě Jiřího Novotného, kterou úspěšně zakončil v roce 2006 absolutoriem. Ve stejném roce byl přijat na Janáčkovu akademii muzických umění do třídy Pavla Wallingera. V roce 2011 na této škole získal titul MgA. Kromě koncertní činosti působí, jako soukromý lektor ve hře na housle a violu.

 

Cimballica - Alena Řeháková

Alena Řeháková - housle (Alterace)

Hře na housle se začala věnovat v 9 letech na ZUŠ v Týništi nad Orlicí u Jany Kupkové. Později studovala Konzervatoř v Brně u Pavla Kyncla a v Českých Budějovicích u Jana Drhy. V současné době studuje Janáčkovu akademii muzických umění ve třídě Bohuslava Matouška. Úspěšně se zúčastnila několika soutěží ( vítězka soutěže Josefa Muziky v Nové Pace, soutěže konzervatoří v Teplicích, soutěž duet v Chrasti u Chrudimi a další ). Pravidelně se též účastní mezinárodních houslových kurzů nejen v ČR, ale např. i v USA u významných pedagogů ( Václav Hudeček, Jana Vonášková – Nováková, Milan Vítek, Jindřich Pazdera )

 

Cimballica - Jaroslav Vlasák

Jaroslav Vlasák - viola

Studoval konzervatoř v Brně, v současné době je stále studentem ( obor Informační systémy, VUT ).

 

Cimballica - Alena Tokarová

Alena Tokarová - violoncello

Své první hudební vzdělání získala na ZUŠ v Broumově, kde se začala učit zpěvu. V osmi letech se začala učit hře na violoncello u paní učitelky Anny Vrbové na ZUŠ v Novém Městě nad Metují. Vedle hry na violoncello navštěvovala i hodiny sólového a sborového zpěvu. V roce 2002 úspěšně vykonala talentové zkoušky ve hře na violoncello na Konzervatoři P. J. Vejvanovského Kroměříž. Studovala u MgA. Rudolfa Mrazíka. V roce 2008 se stala absolventkou této školy. Od roku 2008 studuje Janáčkovu akademii muzických umění v Brně, pod vedením Jozefa Podhoranského. V roce 2011 zde obdržela bakalářský titul a v současné době studuje poslední ročník magisterského studia.

 

Cimballica - Barbora Jagošová

Barbora Jagošová - cimbál

Hře na cimbál se začala učit v 12 letech na ZUŠ ve Veselí nad Moravou u paní učitelky Magdaleny Múčkové. Nyní navštěvuje 3. ročník konzervatoře v Brně, ve třídě Dalibora Štrunce. Získala 2. cenu v celostátním kole soutěže ZUŠ v Kyjově.

 

Cimballica - Miroslav Tomeček

Miroslav Tomeček - kontrabas

S hudbou začal na ZUŠ Veselí nad Moravou, kde hrál 6 let na housle. Kontrabas začal studovat až na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži u profesora Miloslava Gajdoše. Nyní studuje hru na kontrabas na JAMU v Brně u profesora Miloslava Jelínka. Má za sebou několik úspěšných kontrabasových soutěží a kurzů. Má přítelkyni, ale nechce ji jmenovat - ahoj Blani :-)

 

Cimballica - Marek Osička

Marek Osička - kontrabas [Alterace]

V dětství se učil hře na housle, klavír a zpěvu na ZUŠ ve Velkých Bílovicích. Před třemi lety přešel na hru na kontrabas na ZUŠ v Břeclavi k učiteli Jiřímu Očenáškovi. Ve hře na tento nástroj získal 2. cenu na soutěži v Liberci. V současné době navštěvuje 5. ročník konzervatoře v Brně.